luni, 22 mai 2017

Subvenții pentru locuri de muncă

Beneficiari ai acestei mãsuri, conform Legii nr. 72/2007, sunt angajatorii care, pe perioada vacantelor stabilitã potrivit legii, incadreazã in muncã elevi si studenti in baza unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu normã intreagã sau, dupã caz, cu timp partial, sau ai unui contract de muncã temporarã, numai dacã durata misiunii de muncã temporarã este egalã sau mai micã decat durata vacantei.
Subventia este o sumã egalã cu 50% din valoarea indicatorului social de referintã al asigurãrilor pentru somaj si stimulãrii ocupãrii fortei de muncã, prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, in vigoare in luna pentru care se acordã acest stimulent financiar.
 În cazul tinerilor in varstã de panã la 18 ani, contractul individual de muncã incheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe sãptãmanã se considerã incheiat cu normã intreagã.
 În vederea acordãrii stimulentului financiar lunar, angajatorii incheie cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncã, in termen de 30 de zile de la data angajãrii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor, o conventie.
 Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare intr-un an calendaristic.
 Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii.
Nu beneficiazã de acest stimulent financiar angajatorii care incadreazã in muncã elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi.
 Pentru perioada in care raporturile de muncã sunt suspendate, subventia nu se acordã.
 Informatii suplimentare si actele necesare subventionãrii locurilor de muncã pentru incadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor scolare conform Legii 72/2007 privind stimularea incadrãrii in muncã a elevilor si studentilor se pot obtine de la sediul AJOFM Botoșani.

Niciun comentariu: