joi, 24 august 2017

”Bani de liceu” 2017


Ministerul Educaţiei a anunţat, că programul “Bani de liceu” va continua şi în anul şcolar 2017-2018. O veste care îi bucură pe beneficiari, liceeni cu posibilităţi financiare modeste, care fac faţă cu greu costurilor pe care le presupun anii de liceu, însă care îşi pot acoperi cu banii din această bursă doar o foarte mică parte din cheltuieli.
Sprijinul financiar oferit liceenilor nevoiaşi are acelaşi cuantum ca în 2004, la debutul programului social, respectiv 180 de lei.
În vreme ce tarifele pentru cazare, navetă şi masă au crescut şi aproape s-au dublat din 2004 până în prezent, bursa „Bani de liceu” a rămas la valoarea unei perechi de adidaşi.
 Mai mult, plafonul pentru obţinerea unei burse sociale pentru liceeni este de 150 de lei pe membru de familie, sumă menţinută tot din 2004, de la instituirea programului „Bani de liceu”.
Ca urmare, sunt eligibili doar liceenii care provin din familii având situaţii extrem de precare. Liceenii pot primi cei 180 de lei dacă fac dovada faptului că se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei.
 Cât priveşte stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie, se vor lua în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
 Autorităţile locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.
 Ministerul Educaţiei a anunţat că ajutorul financiar prevăzut în cadrul programului “Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat.
 Calendarul programului
 Calendarul de desfăşurare a programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” este următorul:  # depunerea cererilor: 15 septembrie - 1 octombrie;
 #efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse: 1-23 octombrie;
 #centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 1-27 octombrie;
 #afişarea pe internet a listei beneficiarilor: 28 octombrie;
 #depunerea contestaţiilor: 28 octombrie – 2 noiembrie;
 # rezolvarea contestaţiilor: 2-6 noiembrie.

Niciun comentariu: