marți, 29 august 2017

Învățământ profesional dual


Tinerii cu vârsta de până la 23 de ani, care au absolvit cel puțin învățământul gimnazial și care doresc să obțină o calificare profesională, se pot înscrie, în perioada 29-31 august, în sistemul de învățământ profesional dual, organizat în parteneriat cu operatori economici.
 Elevii beneficiază de bursă lunară de 200 de lei, precum și de bursă suplimentară, transport, cazare și masă asigurate de operatorii economici în mod gratuit.
 Pentru anul școlar 2017-2018, la nivel național, sunt 3509 locuri organizate în 127 de clase.
 În sesiunea de vară au fost admiși pentru aceste locuri de școlarizare 1774 de elevi, iar pentru sesiunea de toamnă sunt disponibile 1735 de locuri.
Școlarizarea are o durată de trei ani și include stagii de practică în cadrul companiilor economice partenere.
 Cele mai solicitate calificări din oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018 sunt cele de mecanic auto, confecționer produse textile, operator mașini cu comandă numerică, strungar, sudor, brutar-patiser, comerciant-vânzător.
Mai multe informații privind oferta educațională pentru învățământul profesional dual se regăsesc pe site-urile inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București sau la sediile acestora.

Niciun comentariu: