marți, 26 septembrie 2017

Consultare publică privind proiectul legii manualului școlar


Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 26 septembrie, în consultare publică, proiectul legii manualului școlar.
 Obiectivul actului normativ îl reprezintă reglementarea regimului manualului şcolar în învăţământul preuniversitar.
 În accepțiunea proiectului de lege, manualul şcolar este un bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei, efectuată de echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.
 Elaborarea manualelor școlare se realizează de autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente, în vederea asigurării calității științifice.
 Selecția va fi operată de grupuri de experți ai Centrului Național de Evaluare și Examinare și ai Institutului de Științe ale Educației.
 Ulterior, MEN va achiziţiona conceptul/conţinutul manualului şcolar de la autori/grupurile de autori. Elaborarea manualelor școlare se realizează în oricare dintre următoarele situații:
 a) apariția unor modificări la nivelul curriculumului național și introducerea unor discipline/module de pregătire noi;
 b) aprobarea unor programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire;
 c) existența unor discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate;
d) efectuarea de modificări de minimum 25% la nivelul programelor școlare pentru anumite discipline/module de pregătire.
 Înainte de retipărire, fiecare manual va fi reevaluat de grupuri de experți.
Aceeași procedură de reevaluare este obligatorie anual și pentru manualele în format pdf și în variantă digitală interactivă.
 Reamintim că, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ministerul Educaţiei Naţionale are obligația de a asigura manuale şcolare în conformitate cu programele şcolare în vigoare, atât pentru învățământul de stat, cât și pentru învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.
 În urma consultării publice, Ministerul Educației Naționale va transmite spre aprobare Parlamentului României varianta finală a proiectului.( BIROUL DE COMUNICARE)

Niciun comentariu: