miercuri, 1 noiembrie 2017

” Bani de liceu.” LISTA


Ministerul Educaţiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, în anul şcolar 2017-2018, în cadrul Programului “Bani de liceu”.
La nivelul judeţului Botoşani sunt 1972 de liceeni care vor beneficia de acest program.
Beneficiari ai programului național de protecție socială sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de maxim 150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură deprotecție ori aflați sub tutelă, în cazul respectării condiției de venit.
 Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere formulată de elev.
 Sprijinul financiar din cadrul programului “Bani de liceu”, derulat de Ministerul Educaţiei, se acordă elevilor pe toată durata cursurilor, cei din clasa a XII-a beneficiind de aceşti bani inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat.
Suportul financiar este condiţionat de prezenţa la şcoală, beneficiarii riscând să piardă ajutorul dacă acumulează mai mult de 20 de absenţe nemotivate într-o lună.
Sprijinul financiar pentru fiecare elev este de 180 de lei pe lună.

Niciun comentariu: