joi, 15 februarie 2018

Fără segregare... școlară!

Unul din primele ordine emise de noul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, se referă la interzicerea cu desãvârsire a segregãrii scolare, de orice fel, în institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat. Astfel, nu va mai fi permisã organizarea de clase în care numãrul elevilor de o anumitã etnie, cu dizabilitãti sau cerinte educationale speciale, apartinând unor familii cu un anumit statut socio-economic ori provenind dintr-un anumit mediu de rezidentã, sau cu anumite performante scolare, mai bune sau mai slabe, sã fie disproportionat fatã de clase de acelasi nivel de la aceeasi unitate de învãtãmânt.
 Mai mult, chiar plasarea în ultimele bãnci a elevilor cu probleme ori apartinând unei anumite etnii pot fi interpretatã drept segregare scolarã, iar conducerea scolii poate fi trasã la rãspundere.
 S-a terminat cu clasele de elitã, in care erau plasati cei mai buni elevi ori copiii celor cu dare de manã, pentru a beneficia de metode mai intensive de predare.
 La fel, si cu clasele unde erau ‘aruncati’ copiii cu rezultate mai slabe, cu handicap ori cerinte educationale speciale inscrisi in invãtãmantul de masã, clase la care, de multe ori, predarea era fãcutã minimal.
 Noul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a emis un Ordin prin care este interzisã cu desãvarsire segregarea scolarã, de orice fel, in institutiile de invãtãmant preuniversitar de stat.
 Conform acestui document, ‘constituie segregare scolarã separarea fizicã, pe diverse criterii, a anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor in unitatea de invãtãmant preuniversitar, grupe, clase, clãdiri, ultimele douã bãnci, alte facilitãti, astfel incat procentul antepre – scolarilor, prescolarilor sau elevilor apartinand grupului respectiv din totalul elevilor din unitatea de invãtãmant, grupe, clase, clãdiri, ultimele douã bãnci, alte facilitãti, este disproportionat in raport cu copiii apartinand grupului respectiv il reprezintã in totalul populatiei de varstã corespunzãtoare unui ciclu de educatie din respectiva unitate administrativ teritorialã’.
 Printre criteriile ce ar putea constitui segregare scolarã sunt enumerate cel etnic ori al limbii materne, dizabilitate si / sau cerinte educationale speciale, statutul socioeconomic al familiilor din care provin copiii, mediul de rezidentã al acestora si chiar performantele scolare ale elevilor. Singurele exceptii permise sunt formarea de grupe, clase sau unitãti de invãtãmant formate preponderent de elevi apartinand unui grup etnic, in scopul predãrii in limba maternã a acelui grup etnic sau in sistem bilingv, ori infiintarea si functionarea, in conditiile legii, a unitãtilor de invãtãmant special, destinate copiilor cu dizabilitãti ori cerinte educationale speciale.
În rest, este consideratã segregare scolarã, si in consecintã interzisã, chiar si separarea fizicã a copiilor in clasa pregãtitoare in functie de frecventarea sau nefrecventarea unui ciclu anterior de educatie timpurie.
 La fel, pentru evitarea unei posibile segregãri scolare pe criteriul performantelor scolare, constituirea claselor de liceu trebuie fãcutã prin mixarea elevilor repartizati, si evitarea formãrii de asa numite clase de elitã. Pentru verificarea aplicãrii acestui act normativ, va fi infiintatã o Comisie Nationalã pentru Desegregare si Incluziune Educationalã, insã cel mai important rol il vor avea Inspectoratele Scolare Judetene, care vor monitoriza sistematic toate formele de segregare scolarã, pe toate criteriile si, dacã este cazul, aplicã sanctiunile corespunzãtoare.
 Prin implementarea acestor mãsuri, sperã initiatorii actului normativ, vor fi reduse dificultãtile in a atrage si mentine elevii in sistemul de educatie, dar si de a atrage si mentine profesori calificati la scolile respective. În plus, toti elevii vor putea fi pregãtiti la standardele necesare pentru trecerea la forme superioare de scolarizare si, totodatã, vor fi eliminate prejudecãtile si stereotipurile, deopotrivã la nivelul populatiei majoritare, cat si la cel al grupurile vulnerabile la segregare scolarã.

Niciun comentariu: