miercuri, 18 aprilie 2018

Pensionări și cuantumul pensiei în 2018


În perioada aprilie-decembrie 2018 se pot pensiona la limită de vârstă femeile născute începând cu iunie 1957, la împlinirea vârstei standard de pensionare de 60 ani și 9 luni, care au un stagiu complet de cotizare de 30 ani și 9 luni sau un stagiu minim de cotizare de 15 ani.
 Femeile născute în luna iulie 1957 se pot pensiona la limită de vârstă în luna mai 2018, la împlinirea vârstei standard de pensionare de 60 ani și 10 luni, pentru un stagiu complet de cotizare de 30 ani și 10 luni sau un stagiu minim de cotizare de 15 ani.
 În cazul bărbaților născuți începând cu luna martie 1950, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, pentru condiții normale de muncă, cu un stagiu minim de cotizare de minim 15 ani.
Conform art. 62 din Legea nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbați și 63 de ani pentru femei.
 Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare conform Anexei nr. 5 a Legii amintite.
 Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
 Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.
 Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.
 Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezultă punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.
 Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

Niciun comentariu: