marți, 8 mai 2018

Noi fonduri nerambursabile


Fermierii care vor să acceseze fondurile europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) trebuie să respecte criteriile generale de eligibilitate aplicabile în sesiunile anterioare.
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) arată că fermierii care vor să depună o cerere de finanțare pentru a dezvolta o afacere agricolă trebuie să folosească la calcularea dimensiunii economice a exploatației agricole Coeficienții de producție standard 2013, conform Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA).
Cei de la AFIR precizează că nu se va folosi pentru calcularea dimensiunii exploatațiilor versiunea din 2010 a listei coeficienților de producție standard iar fermierii trebuie să aibă în vedere aceleași specii prioritare valabile în sesiunile 2017.
 Condițiile generale de depunere nu se vor schimba față de sesiunea din anul precedent, însă vor fi câteva modificări în ceea ce privește alocarea, pragurile de calitate și acordarea punctajului aferent fiecărui criteriu de selecție.
Toate aceste elemente se vor stabili stabili împreună cu Autoritatea de Management pentru PNDR în urma consultării Comitetului de Monitorizare și se vor comunica în cel mai scurt timp.
Fermierii eligibili pentru finanțare prin PNDR să facă toate eforturile pentru a depune în timp util cererea unică de plată la APIA, respectiv până pe 15 mai. .
 AFIR precizează că lista coeficienților de Producție Standard 2013 poate fi consultată pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea Agricultură – Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) - Coeficienți pentru calcul Unitatii de Dimensiune Economică și a tipologiei exploatației agricole.
 De asemenea, Lista coeficienților de Producție Standard 2013 va fi disponibilă în cadrul cererii de finanțare pentru fiecare submăsură în parte, la momentul publicării acesteia pe pagina de internet a Agenției (www.afir.info) în secțiunea Consultare Publică și, ulterior, în pagina fiecărei submăsuri deschise pentru finanțare.

Niciun comentariu: