miercuri, 25 iulie 2018

A refuza: a pierde ajutorul social!

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, modificãrile aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
 Conform noilor prevederi, o persoanã care refuzã un loc de muncã oferit pierde dreptul la ajutor social.
 „ (7) Refuzul unui loc de muncã oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã si de formare profesionalã oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã atrage încetarea dreptului la ajutorul social. (8)
 În situatia prevãzutã la alin. (7), familia sau persoana singurã poate solicita un nou drept dupã o perioadã de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social”, prevedere articolul 15 al Legii promulgate de seful statului.
 O altã modificare prevede cã persoanele care primesc ajutor social trebuie sã facã muuncã în folosul comunitãtii, în cuantumul banilor primiti.
 „Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncã, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiarã, au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrãri de interes local, fãrã a se putea depãsi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienã a muncii”, potrivit textului Legii promulgate.

Niciun comentariu: