miercuri, 18 iulie 2018

Comunicat DSVSA

Avand în vedere evoluţia focarelor de Pesta Porcina Africana (PPA) în România, în judeţele Satu Mare şi Tulcea, va comunicam ca, în calitate de proprietari de porci aveti obligatia să detineti animale identificate, înregistrate in Baza Nationala de Date astfel incat sa se asigure trasabilitatea.
 În acest sens proprietarii de porci şi medicii veterinari de libera practica împuterniciţi au obligativitatea de a lua toate măsurile legale pentru a se asigura că toate suinele din gospodarii si ferme sunt identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date.
 Despăgubirile se acordă atât la suspiciune cât şi la confirmarea bolii, conform legislaţiei sanitare în vigoare.
 Orice semn de boală care se observă la porcii din exploataţiile nonprofesionale şi comerciale, va fi comunicat de urgenţa medicului veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinara, medicului veterinar Circumscriptiei Sanitare Veterinare Zonale si Primariei, în vederea dispunerii de urgenţă a măsurilor ce se impun.
 Neanunţarea oricăror semne de boala PPA, deţinerea de porci neidentificaţi şi neânscrişi în BND, se sancţionează conform Hotărârii de Guvern nr. 984/2005 cu modificările şi completările ulterioare de către DSVSA Botoşani.
 Pentru prevenirea introducerii bolii în exploataţie proprietarii de porci din gospodariile particulare trebuie să respecte regulile minime de biosecuritate, respectiv:
 - Schimbarea hainelor şi încaltamintii la părăsirea spaţiului de crestere a porcilor şi spălarea pe mâini cu apă şi săpun;
 - Evitarea vizitelor altor persoane în zona de adăpost a porcilor şi a împrumutului de ustensile, harnaşamente sau paie pentru aşternut;
 - Interzicerea accesului în curte, şi mai ales în adapostul porcilor, a persoanelor care au fost la vânătoare sau care au porci în gospodaria proprie şi nu aplică masuri de biosecuritate.
 În fermele comerciale se vor respecta cu rigurozitate măsurile de biosecuritate de gradul 3, respectiv: - toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate la intrare şi la iesire din unitate;
 - circulaţia persoanelor în fermă va fi limitata; - se vor respecta şi controla măsurile de prevenire şi combatere a dăunătorilor - medicul veterinar care asigură supravegherea unităţii va comunica de îndata către DSVSA Botoşani, orice semn de boală constatat la porci.
 Director executiv, Minodora Vasiliu

Niciun comentariu: