miercuri, 8 mai 2019

Gradațiile de merit

Cadrele didactice care au obținut rezultate foarte bune cu elevii și s-au implicat în proiectele derulate în școală speră la un bonus, pe lângă salariu.
 Gradațiile de merit se acordă la 16% dintre cadrele didactice din județ. Beneficiarii gradației vor primi 25% în plus la salariu pentru o perioadă de cinci ani.
 Există patru criterii după care vor fi evaluate dosarele cadrelor didactice.
 Primul criteriu, care are o pondere de 80% în punctajul final, îl reprezintă activitatea depusă de profesor la clasă, precum și activitățile extracurriculare organizate cu elevii.
 De exemplu, rezultatele deosebite obținute de elevi la concursuri și olimpiade contribuie la șansa de a primi 25% în plus la salariu.
 Al doilea criteriu, cu o pondere de 10%, vizează implicarea dascălului într-o activitate publicistică, dar și contribuția la redactarea de manuale școlare.
 Al treilea criteriu, cu o pondere de 5%, pune accent pe implicarea candidatului în proiectele majore desfășurate cu elevii.
 Ultimul criteriu, cu o pondere de 5%, scoate în evidență contribuția profesorului la creșterea prestigiului unității de învățământ în comunitate, la nivel județean sau național.
Cu alte cuvinte, va conta demersul dascălului pentru atragerea de finanțări în școală.
 Este pentru al doilea an când punctajul minim este de 65 de puncte dintr-un total de 110 posibile, față de 70 de puncte, câte erau necesare în anii trecuți.
 Potrivit calendarului oficial, profesorii candidați trebuie să-și depună dosarele în perioada 13-24 mai 2019, iar pe 5 iunie,
 Inspectoratul Şcolar Județean  va afișa rezultatele, admișii urmând să intre în drepturi începând cu data de 1 septembrie 2019.
 Consiliul de Administrație al IŞJ  a aprobat în cursul a­nului trecut 210 de dosare.

Niciun comentariu: