luni, 5 august 2019

Birou cadrastral la Darabani


Începând cu data de 5 august 2019, și în orașul Darabani va funcționa Biroul de Relații cu Publicul din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, situat în orașul Darabani Str. 1 Decembrie, nr. 102, în sediul Casei de Cultură, parter, și care va avea program de înregistrări și eliberări cereri, zilnic, între orele 8,30-14,00, tel. 0331/130152, fax: 0331139934 , email: brp.darabani@ancpi.ro.
 Birourile de relaţii cu publicul sunt competente să efectueze operaţiunile de înregistrare a cererilor, de eliberare a documentelor și, după caz, de soluționare a cererilor de eliberare a extraselor de carte funciară.
 De asemenea, Biroul de relații cu publicul va facilita accesul cetățenilor, persoanelor fizice și juridice autorizate ANCPI, notarilor publici, executorilor judecătorești, unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice, dar și al altor specialiști, la serviciile de cadastru și publicitate imobiliară. Totodată, vor fi eliminate impedimentele sesizate în timp de către beneficiarii serviciilor de cadastru și carte funciară, care erau nevoiți să se deplaseze la reședința de județ, sau, după caz, în localitatea în care funcționau birouri de cadastru și publicitate imobiliară, pentru a depune și ridica documente, ceea ce implica timp și costuri suplimentare.
 Unităţile administrativ-teritoriale arondate, pentru care Biroul de relații cu publicul din Orașul Darabani, efectuează operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt: oraşul Darabani, com. Conceşti, com. Hudeşti, com. Mileanca, com. Păltiniş, com. Rădăuţi – Prut, com. Suharău, com. Viişoara.

Niciun comentariu: