duminică, 29 septembrie 2019

Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor

„Zis-a Domnul: Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea.
 Și, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea?
 Că și păcătoșii iubesc pe cei
ce îi iubesc pe ei;
 și, dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine,
 ce mulțumire puteți avea în sine?
 Că și păcă­toșii fac același lucru;
 iar dacă dați împrumut celor pentru
 care nădăjduiți să le luați înapoi,
 ce mulțumire puteți avea apoi?
 Că și păcă­toșii dau cu împrumut păcătoșilor,
 să le primească înapoi întocmai lor.
 Însă voi iubiți-i pe vrăjmașii voștri și faceți-le bine
 și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic, ca schimb, în sine,
 iar răsplata voastră va fi cu mult
 și veți fi fiii Celui Preaînalt,
 că El este bun cu cei răi și nemulțumiți.
 Precum și Tatăl vostru este milostiv, milostivi fiți!”

Niciun comentariu: