marți, 22 octombrie 2019

Au încasat renta viageră

Persoanele din Mileanca care au depus la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) Botoșani actele necesare obținerii rentei viagere au primit deja o parte din bani.
Până la sfârșitul acestei luni vor încasa banii aproximativ 100 de persoane, fiind vorba de câteva sute de mii de lei ce vor fi acordate acestor persoane care se înscriu în această categorie de rentier agricol.
 Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, având siguranța unei surse viagere de venituri garantate de stat.
 În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viagera agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
 Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul

Niciun comentariu: