duminică, 27 octombrie 2019

Învierea fiicei lui Iair


În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care
 era mai-marele sinagogii. Și, la picioarele lui Iisus, căzând
 Îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică având,
 ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte, doar doisprezece ani are.
 Iar, pe când  mulţimile Îl împresurau,  Iisus se ducea,
 o femeie, care de doisprezece ani avea  de sânge curgere
şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul nu-i da vindecare,
 apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată se oprea
 curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine?
 Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis:
 Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine
 S-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva,
 căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Atunci femeia,
văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui,
 a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină s-a atins de El şi cum
s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte,
fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea
 El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii zicând:
 A murit fiica ta. Pe Învăţător nu mai supăra.
Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme;  numai crezând
 şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni
 să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov,
 pe tatăl copilei şi pe mamă. Și toți plângeau şi se tânguiau
 pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Și râdeau
 de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară
şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te, dară!
 Şi duhul ei s-a întors şi a înviat; şi a poruncit îndat
 El să i se dea copilei să mănânce. Şi  părinţii ei au rămas uimiți.
 Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.

Niciun comentariu: