miercuri, 16 octombrie 2019

Verificarea modulelor psihopedagogice


Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Botoșani trebuie să verifice pro­­fesorii care au intrat în învă­țământ începând cu anul 2012 și până în prezent, pentru a depista care dintre ei nu au finalizat pre­gătirea psihopedagogică.
 Până anul acesta, puteau să se înscrie pentru examenul de titularizare și cadrele didactice care nu aveau modulele pedagogice absolvite, dar erau obli­gați de metodologie să le finalizeze în maximum un an de zile de la angajarea în școală, însă nu exista și o prevedere care să impună verificarea lor.
Proiectul metodologiei de mobilitate a personalului didactic în anul școlar 2020-2021, aflat în dezbatere la Ministerul Educației, prevede ca obligatorie finalizarea pregătirii psihopedagogice pentru candidații la titularizare de anul viitor, iar inspectoratele școlare trebuie ca până pe 30 ianuarie 2020 să verifice dacă profesorii angajați din 2012 încoace au aceste cursuri psihopedagogice, în caz contrar nu pot participa la Titularizare anul viitor.
Potrivit proiectului pentru meto­dologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar „personalul didactic de predare debutant cu o vechime efectivă la ca­te­dră mai mare de 5 ani, care a finalizat cu diplomă învățământul universitar de lungă sau scurtă durată și nu a absolvit programul de pregătire psihopedagogică prin mo­dulele organizate de departamen­tele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specia­litate cu profil psihopedagogic, precum și personalul didactic de pre­dare debutant cu o vechime efectivă la catedră mai mică de 5 ani, care nu face dovada finalizării sau frecventării unui program de pregătire psihopedagogică prin mo­dulele organizate de departamen­tele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specia­litate cu profil psihopedagogic, nu pot participa la concursul național, sesiunea 2020”.

Niciun comentariu: