duminică, 15 decembrie 2019

Pilda celor poftiți la cină

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare
 și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul care
era al său ca să spună celor chemați:
 Iată, că toate sunt gata, veniți!
Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare.
 Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să-l are,
 iese ca să-l vădă: te rog, iartă-mă. Și altul a zis:
Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; precis!
 te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat
 și de aceea nu pot veni, de-ndat!
 Și, întorcându-se, slujitorul  spus-a
stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se,
stăpânul casei a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, deci,
și pe săraci și pe neputincioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici.
 Și slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit,
 și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slujitor:
 Ieși la drumuri și la garduri și silește-i să intre,
 ca să mi se umple casa, căci zic vouă:
 Nici unul din bărbații aceia
 care au fost chemați nu va gusta din cina mea.

Niciun comentariu: