duminică, 8 decembrie 2019

Vindecarea femeii gârbove

În vremea aceea Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbătă.
 Și, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani, iată
 un duh de neputință și care era gârbovă, acum
 încât nu putea să se ridice nicidecum.
 Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o și zis-a:
 Femeie, ești dezlegată de neputința ta!
 Și Și-a pus mâinile asupra ei, iar îndată ea
s-a îndreptat și  pe Dumnezeu slăvea.
 Atunci, mai-marele sinagogii, mâniindu-se
 că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zise
 mulțimii: Șase zile sunt în care trebuie să  lucrați;
deci veniți în aceste zile și vă vindecați,
 iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns și a zis:
 Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare,
 sâmbăta boul sau asinul său de
la iesle și nu îl duce să-l adape?
 Dar aceasta, a lui Avraam fiind, fiică
 pe care a legat-o Satana, iată,
 de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată
de legătura aceasta în ziua de  sâmbătă?
 Și, zicând El acestea, toți s-au rușinat
 cei ce erau împotriva Lui, iar poporul s-a bucurat
 de toate faptele cele slăvite, săvârșite de Dânsul.

Niciun comentariu: