duminică, 5 ianuarie 2020

Ajunul Botezului Domnului

Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci:
 «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta.
 Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui».
 loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.
 Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
Iar loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.
 Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor.
 Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.

Niciun comentariu: