joi, 30 ianuarie 2020

Sfinții Trei Ierarhi


Sfinții Trei Ierarhi au trăit în vremea când Biserica, abia scăpată din prigonirile sângeroase ale împăraților romani, fusese primejduită de erezii, mai exact de abaterile de la dreapta credință.
Cei Trei Ierarhi au dus o luptă neîncetată și extrem de grea pentru păzirea dreptei credințe apostolice, în special la dogma Sfintei Treimi, cea mai de seamă taină a credinței creștine.
 Pe data de 30 ianuarie îi prăznuim laolaltă pe Sfinții Trei Ierarhi!
 Sfinții Trei Ierarhi – povestea de viață a celor mai mari învățători păstori ai Bisericii.
 Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare Sfântul Vasile cel Mare a fost păstor al mirenilor, dar și îndrumătorul călugărilor.
Sfântul Vasile cel Mare a unit cuvântul cu fapta și i-a chemat pe cei bogați să sprijine așezămintele creștine, întemeiate chiar de el, pentru a-i ajuta pe cei săraci, pe cei bolnavi și pe toți cei neputincioși din cetate.
 Cele mai cunoscute cuvântări ale sale sunt tâlcuirile: Cartea Facerii și Cartea Psalmilor.
 Sfinții Trei Ierarhi – Grigorie Teologul Sfântul Grigorie Teologul, orator înnăscut, pot și teolog, și-a câștigat renumele de “Cuvântătorul lui Dumnezeu”, respectiv “Teologul”.
Sfântul Grigorie a fost chemat la Constantinopol, cetate care căzuse cu mult timp în rătăcirea lui Arie, și nu mai rămâsese decât o singură biserică ortodoxă: biserica Învierii.
 Cele mai cunoscute dintre cuvântările sale sunt: “Cele cinci Cuvântări Teologice”, cuvântări ținute de el chiar în biserica Învierii din Constantinopol.
 Sfinții Trei Ierarhi – Sfântul Ioan Gură de Aur Sfântul Ioan Gură de Aur a fost considerat cel mai iscusit predicator pe care l-a avut Biserica.
 El i-a chemat pe toți, de la cei mai smeriți, până la cei mai măreți, la pocăință și milostenie, îmbărbătându-i și dând ca pildă viața sa.
 El a lăsat drept mărturie Bisericii Tâlcuirea Evangheliei după Matei și Tâlcuirea celor 14 epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Sfinții Trei Ierarhi s-au asemănat prin slăbiciunea lor trupească, deoarece toți trei au avut o sănătate firavă, cu numeroase neputințe și boli.
Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți cu toată lumea creștină, dar în special în Împărăția drept credincioasă de răsărit, atât de mult încât, cinstirea lor a ajuns o pricină de dezbinare între credincioși.

Niciun comentariu: