duminică, 29 august 2021

Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

 

 În vremea aceea a auzit regele Irod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.
Alții însă ziceau că este Ilie, și alții că este proroc, ca unul dintre proroci. 
Iar Irod, auzind, zicea: Este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul; el a înviat din morți.
 Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție.
 Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău.
 Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și-l ocrotea.
 Și auzindu-l, multe făcea și cu bucurie îl asculta.
 Deci, fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, a făcut ospăț dregătorilor lui și căpeteniilor oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodiadei intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă.
 Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi, și îți voi da.
 Și s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îți voi da, până la jumătate din regatul meu. 
Și ea, ieșind, a zis mamei sale: Ce să cer?
 Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul. 
Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. 
Și îndată, trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. 
Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. 
Și s-au adunat apostolii la Iisus și I-au spus Lui toate câte au făcut și câte au învățat.

Niciun comentariu: