miercuri, 3 noiembrie 2021

APIA - Comunicat de presă

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Botoșani informează că, în perioada 18 octombrie – 2 noiembrie 2021, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2021 21.895 fermieri, reprezentând 71,58 % din numărul total al fermierilor eligibili la plata în avans. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 
Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,8683 lei pentru un euro. 
Reamintim fermierilor pe această cale că au obligația de a prezenta în termenul legal documentele necesare pentru plata sprijinului cuplat.

Niciun comentariu: