luni, 21 februarie 2022

Se acordă subvenții pentru Gospodăria Țărănească

 

Micii fermieri vor primi o subvenție specială din 2023 printr-o eco-schemă care include Gospodăria Țărănească pe lista beneficiarilor eligibile la plățile efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
 Conform draftului pentru Planul Național Strategic (PNS), cuantumul estimat de minister este de la 105 euro/ha la 120 euro/ha, în funcție de numărul de hectare pentru care se va aplica schema anuală, transmite agrointel.ro.
 Beneficiază de subvenție agricultorii care se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC).
 Aceștia trebuie să fie și beneficiari ai sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității – BISS. Fermierii trebuie să se angajeze să respecte condițiile specifice eco-schemei și să dețină o exploatație de cel mult 10 ha teren arabil, cu parcele de minim 0,3 ha. În plus, crescătorii de animale se angajează sa asigure cultivarea suprafețelor cu cel puțin 10% plante proteaginoase care sa asigure furajarea efectivelor cu proteină vegetală autohtonă, conform practicilor fitotehnice și de tehnologie agricolă, precum: specii proteaginoase/leguminoase: lucernă, soia, linte, mazăre, măzăriche, trifoi, sparcetă, ghizdei, fasole, năut, bob, lupin sp., fasoliță.
 De asemenea, fermierii vor cultiva: sfeclă, gulie furajeră, plante oleaginoase, porumb, ovăz, orz, grâu, triticale (graminee specifice) necesare alcătuirii rațiilor furajere de calitate și sănătoase, care vor constitui materia primă pentru amestecuri furajere în cadrul fermelor mici. 
Totodată sunt eligibile suprafețele de teren necultivat pe o perioada de maxim un an, întreținute în bune condiții agricole. Conform condițiilor specifice eco-schemei, fermierii trebuie să asigure un efectiv mediu anual de animale din speciile: ovine, caprine, bovine, bubaline, suine, ecvidee de minim 0,5 UVM/ha. În plus crescătorii: -se angajează anual să țină o evidență a producțiilor vegetale obținute în urma cultivării suprafețelor; – se angajează să realizeze o Rotație a culturilor, respectiv să alterneze culturile cel puțin o dată pe an la nivel de parcelă agricolă, cu excepția culturilor multianuale, a ierbii și a altor plante furajere erbacee, inclusiv a culturilor secundare gestionate în mod corespunzător.
 De asemenea se consideră că fermierii îndeplinesc practica benefică pentru mediu privind rotația culturilor și în următoarele situații:
 – în cazul în care peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau de alte plante furajere erbacee, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;
 – în cazul în care peste 75 % din suprafața agricolă eligibilă este pajiște temporara sau este utilizată pentru producția de iarbă sau de alte plante furajere erbacee.
 – în cazul în care fermierul va realiza o diversificare a culturilor, în special în cazul fermelor cu suprafețe și sole foarte mici și înguste, acolo unde rotația clasică, din motive agrotehnice este dificil de practicat. 
În acest caz fermierul trebuie să cultive terenul arabil al exploatației, cu minim două culturi, cultura principală – maxim 80% și cea de a doua 20%; – în cazul în care solicitanții sunt fermierii certificați ecologic în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 (agricultură ecologică).

Niciun comentariu: