miercuri, 8 iunie 2022

200 de euro pentru calculatoare

 

Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor este 250 de lei. 
Legea nr. 269 din 2004 stabilește la art. 4 că ajutorul financiar reprezintă „echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat”.
 La articolul 7 al legii menționate anterior apare că „elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învățământ la care sunt înscriși”.

Niciun comentariu: