duminică, 24 iulie 2022

Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

 

În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.
 Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. 
Şi Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!
 Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta hulește. 
Şi Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Ridică-te şi umblă? Dar, ca să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Ridică-te, ia-ți patul şi mergi la casa ta.
 Şi ridi­cându-se, s-a dus la casa lui. Iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dum­nezeu, Care dă oamenilor asemenea putere.

Niciun comentariu: