miercuri, 27 august 2008

Şedinţa Consiliului local Mileanca

ConvocareSe convoacă Consiliul local Mileanca în şedinţa ordinară pentru data de miercuri 27 august, 2008, orele 10. Sedinţa se va ţine în sala mare a Primăriei şi va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Mileanca.
2. Proiect de Hotărâre privind taxele şi impozitele pentru anul 2009.
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea HCL Mileanca privind înfiinţarea „ECOPROCES”
4. Proiect de Hotărâre privind acordarea de carburanţi pentru maşina poliţiei Mileanca.
5. Proiect de Hotărâre privind studiu de fezabilitate pentru reţeaua electrică Scutari.
6. Proiect de Hotărâre privind asigurarea de voluntari.
7. Probleme curente.

Consilieri:
1. Azamfirei Alexandru
2. Antoci Valeriu
3. Apetrea Mihai
4. Bordianu Rodica
5. Roşu Elena-Mihaela
6. Dumitrel Georgică
7. Gavril Irimia
8. Gigastru Lucian
9. Maftei Ion
10. Filip Nelu
11. Văcăreanu Georgel


Primar, ..................................... Secretar,
Ioan Ursache ........................... Petru Ţurcanu