miercuri, 1 octombrie 2008

Şedinţa Consiliului pentru Strategia de dezvoltare în anii 2008-2013

Astăzi a avut loc şedinţa Consiliului pentru Strategia de dezvoltare economico-socială şi teritorială din anii 2008-2013, în prezenţa managerului regional: dna Ada Macovei.

Strategia îşi propune cu prioritate îmbunătăţirea calităţii şi simplificarea reglementărilor naţionale la nivelul administraţiei publice centrale, în vederea creşterii competitivităţii economiei şi a creării de noi locuri de muncă. Strategia de investiţii a comunei Mileanca, pentru perioada 2008-2013 , are în vedere atât continuarea lucrărilor începute, finanţate atât din surse proprii, programe guvernamentale şi programe europene cât şi lucrările viitoare necesare dezvoltării durabile a localităţilor din comună.


Obiective: ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE , DRUMURI, STRATEGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STRATEGIE DURABILĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE, STRATEGIA PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE.


„Este timpul sa cautam si sa ne stabilim indentitatea de regiune, iar cel mai bun exemplu il reprezinta proiectele realizate in comun, intr-un cadru partenerial"


De remarcat ca pentru sprijinirea competitivitatii sistemului economic regional se are in vedere reducerea decalajului tehnologic semnificativ prin facilitarea achizitionarii de echipament, tehnologie si servicii.

Niciun comentariu: