marți, 30 septembrie 2008

Şedinţa Consiliului local Mileanca

JUDEŢUL BOTOSANI
Nr. 1606 din 29. 09. 2008
CONVOCARE

Se convoacă în şedinţă ordinarà Consiliul local Mileanca pentu data de: 30 septembrie 2008, orele 14 00. Sedinta se ţine în sala mare a Primăriei şi va avea următoarea ordine de zi:
I. Constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarà Mileanca pentru accesarea de fonduri structurale, în vederea modernizàrii Dc 21 Mi1eanca
2. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Mileanca in Consiliul de administratie al Şcolii cu clasele I-VIII Mileanca şi in Comisia pentu prevenirea şi combaterea violentei în mediul şcolar.
3. Probleme curenta.Discutarea cererii numitului Bordianu Marcel prin care solicită închirierea localului şcolii Seliştea, local vechi şi a terenului aferent. Discutarea solicitării Şcolii cu clasele I-VIII Mileanca de demolareiarlocalului vechi a Scolii Scutari.
1 .Azanifirei Alexandru;
2.Apetrea Mihai
3.Antoci Valeriu;
4.Bordianu Rodica
5.Dumitrel Georgică
6.Gavril Irimia
7.Giugastru Lucian:
8.Roşu Elena Mihaela
9.Filip Nelu;
10.Maftei Ioan
11.Vàcăreanu Georgel

Invitaţi:
Dubiţ Gheorghe, Hergheligiu Marcel,Vasilache Gheorghe, StirbuCornel,Carcea Elena ,Ciobanu Stratica,Ivascà Dumitru ,Vàcăreanu Doina, Aiftincă Eugen, Mitoceanu Sebastian.

Secretar, Petru Ţurcanu
Niciun comentariu: