marți, 16 decembrie 2008

Ultima teza cu subiect unic : istorie sau geografie


Astăzi, elevii milenceni de clasa a VIII-a, în număr de 31 de la şcolile din Mileanca şi Codreni, au susţinut ultima teza cu subiect unic din acest semestru. Elevii au susţinut proba la alegere, dintre istorie si geografie. Teza a început la ora 12.00 si a durat doua ore. Subiectele au fost extrase la ora 10.00, la sediul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare din Bucuresti, iar examenul propriu-zis a început la ora 12.00.

Evaluarea tezelor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe teza. in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a. In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori, cel din unitatea de invatamant si cel din centrul de evaluare, este mai mare de un punct, teza va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, din centrul de evaluare, stabiliti de presedintele comisiei, iar media notelor acordate de acestia va fi nota finala.

Dupa afisarea notelor, elevii vor avea posibilitatea sa depuna contestatii, in cazul in care nu sunt multumiti de rezultatele pe care le-au obtinut. Media de la tezele cu subiect unic si media de absolvire a claselor V-VIII reprezinta media de admitere, pe baza careia elevii se pot inscrie in licee sau scoli de arte si meserii. Scolarii care din diferite motive nu s-au prezentat la aceasta sesiune a tezelor se pot prezenta la sesiunea speciala, din perioada 12-19 februarie 2009.

Niciun comentariu: