duminică, 12 iulie 2009

Editorial:Duminica Vindecătorului... în cod galben!

Fragmentul evanghelic rânduit pentru Sfânta Liturghie din Duminica a V-a după Pogorârea Duhului Sfânt ne înfăţişează atât puterea vindecătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cât şi dorinţa Sa de a-i elibera pe oameni de puterea duhurilor necurate.
Lucrarea Mântuitorului Hristos, de izbăvire a oamenilor de duhurile rele continuă şi astăzi în Biserica Sa, în Trupul Său tainic, ca lucrare de vindecare, de eliberare de chinuri şi de trecere de la înstrăinarea de Dumnezeu, de oameni şi de noi înşine la apropierea de Dumnezeu şi de semeni, la regăsirea noastră ca fiinţe înţelepte şi iubitoare, create după Chipul Persoanelor Sfintei Treimi.
Cu aceste înţelesuri ale Evangheliei de astăzi ne umplem de speranţă, de încredere în ajutorul lui Dumnezeu şi nu ne temem de demoni, înmulţind iubirea noastră faţă de Hristos şi de semeni.
Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea de a birui toate ispitele, toate uneltirile demonice, să ne dăruiască însă şi puterea de a fi milostivi şi a ne ruga pentru semenii noştri şi de a-i ajuta. De fapt, suntem cu adevărat liberi numai când ne rugăm nu doar pentru noi înşine, ci şi pentru semenii noştri, când lucrăm în comuniune şi în armonie. Abia atunci ne facem pe deplin părtaşi iubirii şi lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, Cel milostiv, spre slava Sfintei Treimi şi spre a noastră mântuire!
Amin.

† DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
***

*Precipitaţii ora 20,30: 60 l/mp*

Niciun comentariu: