marți, 25 august 2009

Codul Educaţiei... decodat!( III)

Ambele variante ale legilor educaţiei, atât cea susţinută de Mircea Miclea, cât şi cea a Ecaterinei Andronescu, prevăd ca liceul să fie denumit învăţământ secundar superior, iar bacalaureatul să aibă trei probe, în funcţie de profilul studiat de elev.Diferenţa principală dintre cele două pachete de legi constă în durata liceului.
Dacă în cazul Andronescu liceul durează patru sau cinci ani şi este obligatoriu pentru toată lumea, în legile lui Miclea acesta durează numai trei ani, iar ultimii doi ani nu sunt obligatorii. De asemenenea, în timp ce legile lui Miclea elimină religia din orarul liceenilor, Codul Educaţiei păstrează orele de religie şi la liceu.
Legile susţinute de Ecaterina Andronescu prevăd ca în timpul ultimului an de liceu elevii să susţină două examene de verificare a cunoştinţelor de folosire a computerului şi de limbi moderne.
Codul mai prevede că toate aceste evaluări din timpul anului şcolar sunt eliminatorii, iar dacă nu le promovează, elevii nu vor putea intra în Bac.
Absolvenţii de clasa a XII-a vor susţine trei probe de bacalaureat: limba română, matematică sau istorie, şi o probă la alegere, în funcţie de profilul studiat. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie şi informatică, iar cei de la profilul uman, între economie, geografie, logică, psihologie şi filosofie. Liceenii care susţin şi promovează Bac-ul dobândesc certificatele de competenţe lingvistice şi digitale, respectiv diploma de bacalaureat.
La rândul lor, legile lui Mircea Miclea prevăd un bacalaureat cu trei probe, dar care se poate susţine o singură dată fără plată. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei. Probele specifice bacalaureatului sunt stabilite de minister şi sunt anunţate elevilor la începutul primei clase de liceu. Elevii pot opta, cel mai târziu la începutul clasei a XII-a, pentru un alt tip de bacalaureat decât cel specific filierei şi profilului în care au studiat.
Legile lui Miclea mai prevăd ca pe parcursul clasei a Xll-a elevii să susţină probe practice pentru evaluarea şi certificarea competenţelor de utilizare a calculatorului.
În privinţa admiterii la facultate, ambele pachete de legi lasă universităţilor libertatea să hotărască modul în care îşi vor atrage studenţii.
Singura diferenţă este că, în cazul legilor susţinute de Ecaterina Andronescu promovarea Bac-ului conferă absolvenţilor dreptul de acces în învăţământul superior.

Niciun comentariu: