duminică, 6 septembrie 2009

Pilda de Duminică

Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard; apoi a săpat într-însa teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.
Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui de roade; dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
Din nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi le-au făcut şi acelora tot aşa.
La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând: se vor ruşina de fiul meu; însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: acesta este moştenitorul, veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.
Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.
Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe cei rău cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor.
Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului?
De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri.

Niciun comentariu: