luni, 2 noiembrie 2009

Comunicat de presă

Şcoala cu clasele I-VIII Mileanca a fost cuprinsă în perioada 26-30 octombrie 2009 în programul unei inspecţii generale organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Controlul a vizat:
1. Evaluarea procesului educaţional şi nivelul de performanţă atins de elevi.
2.Evaluarea managementului şcolar, consilierea echipei manageriale şi a personalului didactic în vederea ameliorării activităţii.
3.Cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor în raport cu cerinţele programelor şcolare.
4. Cunoaşterea şi evaluarea modului în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor prin programe educative şcolare şi extraşcolare.
5. Evaluarea calităţii prestaţiei didactice a învăţătorilor, profesorilor, maiştrilor instructori,
6.Evaluarea calităţii şi eficienţei managementului şcolar şi a modului de folosire a resurselor.
7.Analiza ofertei curriculare, a opurtunităţii, calităţii şi eficienţei curriculum-ului la decizia şcolii.
Au fost verificate documetele şcolare ale educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor de la şcolile Mileanca, Codreni, Scutari şi Seliştea. De asemenea au fost evaluate caietele de notiţe ale elevilor, caietele de teme dar şi fişele posturilor didactice.
Concluziile vor fi prezentate într-un raport concluziv în prima Şedinţă a consiliului profesoral din luna noiembrie 2009.( Consiliul de administraţie l Şcolii Mileanca)

Niciun comentariu: