duminică, 20 decembrie 2009

Bună dimineaţa, Mileanca!

Să ne aducem aminte de Părinţii credinţei în Hristos!
Deşi la început părea doar o înşiruire de nume, mai mult sau mai puţin cunoscute, Evanghelia acestei duminici are un profund înţeles pedagogic, arătându-ne cum, generaţii de-a rândul, Dumnezeu a pregătit omenirea pentru venirea lui Hristos. De asemenea, această Evanghelie se potriveşte cu perioada de pregătire a noastră pentru sărbătoarea Naşterii Domnului. Pentru noi, Postul Naşterii Domnului - care acum se apropie de sfârşit - a fost o perioadă în care, prin post, fapte bune, spovedanie şi împărtăşire cu Sfânta Euharistie, ne-am pregătit pentru primirea Fiului lui Dumnezeu, aşa cum Drepţii şi Sfinţii din Vechiul Testament,prin credinţă şi fapte bineplăcute lui Dumnezeu, s-au pregătit pentru venirea lui Mesia.
În această duminică, numită şi „a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului“, învăţăm, aşadar, că trebuie să cinstim pe Părinţii care ne-au transmis credinţa. Iar printre aceşti Părinţi, pe lângă cei enumeraţi de Evanghelie, ne amintim şi de Dreptul Iov, de Moise şi de toţi ceilalţi Profeţi şi Părinţi duhovniceşti care au aşteptat şi prevestit venirea Mântuitorului Iisus Hristos şi au profeţit lucrările Sale mântuitoare.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca, în cele câteva zile de post care ne-au mai rămas, să sporim pregătirea noastră duhovnicească, pentru a primi duhovniceşte în sufletele noastre pe Hristos Domnul, ca fiind Darul lui Dumnezeu - Tatăl pentru mântuirea lumii (cf Ioan 3,16), spre slava Preasfintei Treimi şi spre bucuria noastră! Amin.(Părintele Patriarh Daniel)

Niciun comentariu: