joi, 1 iulie 2010

Legile privind reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor publicate în MO

Legile austerităţii, care vizează reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor şi recalcularea unor categorii de pensii, au fost publicate, miercuri, în Monitorul Oficial, în variantele adoptate de Parlament, după decizia CC privind neconstituţionalitatea unor articole.
Preşedintele a promulgat, marţi, legile privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în variantele primite de la Parlament, după ce acestea au fost puse în acord cu decizia Curţii Constituţionale.
Legea privind unele măsuri în vederea restabilirii echilibrului bugetar prevede, la articolul 1, că se diminuează cu 25% cuantumul brut al salariilor sau indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale OUG 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar. În situaţia în care din aplicarea acestor prevederi rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei. Prevederile se aplică începând cu data intrării în vigoare a legii.
Prin votul de marţi al Parlamentului, au fost eliminate din această lege dispoziţiile articolului 9, referitoare la diminuarea cu 15% a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, precum şi a indemnizaţiei de însoţitori pentru pensionarii de invaliditate de gradul I, precum şi cele referitoare la valoarea punctului de pensie utilizat de 622,9 lei, prevederi declarate neconstituţionale.
Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor stipulează că, la data intrării în vigoare a actului normativ, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii 19/2000: pensiile militare de stat, pensiile de stat ale poliţistilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lânga acestea, ale personalului diplomatic şi consular, ale funcţionarilor publici parlamentari, ale deputaţilor şi senatorilor, ale personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă, ale personalului Curţii de Conturi.

Niciun comentariu: