miercuri, 29 septembrie 2010

30 septembrie - data limită

Ultima zi a acestei luni, joi, 30 septembrie este data limită pînă la care persoanele fizice şi juridice trebuie să predea carnetele de muncă către Casa Judeţeană de Pensii Botoşani pentru preluarea datelor.
Nepredarea acestora este sancţionată cu o amendă cuprinsă între 1.500 şi 5.000 de lei, în cazul agenţilor economici şi a PFA-urilor şi între 300 şi 600 de lei, în cazul persoanelor fizice.
Obligaţia este valabilă pentru toate persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează carnete de muncă . După încheierea operaţiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncă, în original, se predau deţinătorilor de la care au fost preluate.
Termenul de predare a carnetelor de muncă, în vederea scanării, este 30 noiembrie 2010.
Carnetele de muncă trebuie să fie completate cu toate înscrierile pînă la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii. Carnetele de muncă trebuie să fie însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.
HG nr. 1768/2005 prevede şi modalitatea de preluare a carnetelor de muncă pentru persoanele care nu mai au domiciliul în România, dar cărora le va fi deschis dreptul la pensie pe baza perioadelor de vechime în muncă realizate în ţară.
Foştii asiguraţi ai sistemului public de pensii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România pot transmite carnetele de muncă prin poşta caselor teritoriale de pensii, însă neapărat trebuie însoţite de copia actului de identitate al titularului.
Cei care optează pentru prezentarea carnetului de muncă prin intermediul unei persoane, trebuie să ştie că acesta va fi însoţit şi de copia actului de identitate al persoanei desemnate de către titular.
Preluarea datelor din carnetele de muncă se realizează în scopul creării unei baze de date la nivel naţional ce va cuprinde istoricul perioadelor de stagiu realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a veniturilor salariale realizate, în scopul asigurării unor proceduri mai sigure de stabilire a drepturilor de pensii.

Niciun comentariu: