luni, 20 septembrie 2010

Noi reglementări de acordare a ajutoarelor pentru încălzire

Guvernul a modificat, prin Ordonanţă de Urgenţă, reglementările privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice.
a fost menţinută prevederea potrivit căreia vor beneficia de această formă de ajutor familiile şi persoanele singure ale căror venituri lunare sunt mai mici de 615 lei pentru fiecare membru al familiei, cuantumul ajutorului fiind diferenţiat în funcţie de treptele de venit. Noile reglementări introduc însă unele condiţii pentru acordarea acestui tip de ajutor. Astfel, nu vor mai beneficia de ajutor de încălzire familiile şi persoanele singure care, deşi obţin venituri mai mici de 615 lei lunar pe membru de familie, au în proprietate unele mijloace precum microbuz, autobuz, autoturisme care depăşesc 1.600 cmc sau familiile şi persoanele care, pe lângă imobilul în care locuiesc, deţin şi casă de vacanţă.
Persoanele care solicită acordarea ajutorului de încălzire vor completa o listă cu bunurile şi mijloacele deţinute în proprietate, document care va fi ulterior verificat, prin sondaj. Astfel, noile reglementări prevăd în responsabilitatea primarului şi a serviciului public de asistenţă socială obligativitatea efectuării de anchete sociale pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise. Aceste anchete vor fi efectuate prin sondaj, de exemplu pentru minimum 3% din numărul beneficiarilor în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de peste 100.001 locuitori sau pentru minimum 8% din numărul beneficiarilor în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de 50.001 – 100.000 de locuitori.
Ulterior Ordonanţei de Urgenţă pe care Guvernul a adoptat-o, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va prezenta Guvernului un act normativ privind aplicarea OUG referitoare la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice

Niciun comentariu: