luni, 29 noiembrie 2010

Despre noua lege a salarizării

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi proiectul de Lege privind aplicarea acestui act normativ în anul 2011, cele două proiecte de lege urmînd a fi promovate prin procedura de angajare a răspunderii Guvernului în condiţiile art. 114 din Constituţia României. Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice are la bază principiile transparenţei, predictibilităţii, sustenabilităţii şi echităţii şi a fost realizată de o comisie bipartită Guvern-sindicate, susţinută de experţi ai Băncii Mondiale.
Ierarhizarea posturilor în sistemul bugetar va avea în vedere existenţa a şapte familii ocupaţionale: administraţie, sănătate, învăţământ şi culte, justiţie, cultură, diplomaţie, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Ministrul Ioan Botiş a apreciat că proiectele de lege adoptate sînt sustenabile şi aşează sistemul de salarizare bugetară, în timp, în parametri financiari bine determinaţi. "Dacă pînă acum sectorul public nu s-a dezvoltat într-o corelaţie directă cu mediul economic, pentru prima dată această lege propune o legătură directă. Şi vreau să spun că, în documentarul realizat pentru întocmirea legii, specialiştii au făcut o corelaţie directă cu meseriile din mediul privat care ar putea fi compatibile cu ceea ce găsim în sectorul public", a mai afirmat ministrul Muncii. Alte prevederi ale Legii-cadru de salarizare stabilesc ca la reîncadrarea pe posturi să fie avută în vedere şi vechimea în muncă, aceasta ducînd la creşterea numărului de clase de salarizare, respectiv a coeficientului de salarizare corespunzător.
Modul de determinare a salariului, potrivit Legii-cadru, se va face prin înmulţirea coeficientului de salarizare aferent clasei de încadrare cu valoarea indicatorului de bază. Pentru anul 2011, valoarea indicatorului de bază este de 600 de lei.
O altă prevedere importantă se referă la soldele militarilor, care vor fi majorate cu încă 5,5%, pentru a se compensa nivelul cotei individuale de contribuţie la sistemul de asigurări sociale care vor creşte începînd cu 2011, ca urmare a impunerii principiului contributivităţii prin Legea sistemului unitar de pensii publice. Militarii plăteau pînă acum la sistemul de pensii 5%; ei vor plăti de la 1 ianuarie 10,5%, dar solda se va majora cu 5,5 procente, astfel încît contribuţia pe care o plătesc la fondul de pensii să nu afecteze salariul pe care îl primesc în momentul de faţă. Cu această ocazie se realizează un sistem integrat al pensiilor din România – toţi plătesc pe baza principiului contributivităţii şi au, în consecinţă, acces la o pensie rezultată din acest principiu al contributivităţii, aşa cum era în trecut.
Emil Boc a arătat, de asemenea, că Executivul a aprobat în şedinţă o Hotărâre de Guvern care stabileşte salariul de bază minim brut pe ţară la valoarea de 670 de lei faţă de 600 de lei cît este în prezent, creştere care acoperă nivelul inflaţiei pentru anul 2009 şi pentru anul 2010.

Niciun comentariu: