vineri, 5 noiembrie 2010

Punct de recoltare a deșeurilor electrice

Hotărîrea de Guvern nr. 1037/2010 a fost adoptată în 13 octombrie 2010 și abrogă vechiul H.G. 448/2005, ce reglementa gestiunea DEEE-urilor în România, și stabilește cadrul juridic pentru toți actorii implicați în această activitate. Distribuitorii și comercianții au obligația de a accepta gratuit toate aparatele electrice sau electronice uzate, inclusiv becuri economice sau tuburi fluorescente, de la orice client care achiziționează un produs similar.
În plus, comercianții nu mai pot accepta la vînzare sau în utilizare echipamente pentru care furnizorul nu poate prezenta un certificat valabil de producător.
La punctele de vînzare este obligatorie informarea clienților cu privire la reciclarea echipamentelor electrice și electronice: obligația de a nu fi eliminate ca deșeuri nesortate; sistemele de colectare puse la dispoziția populației; semnificația marcajului "pubela barată"; efectele nocive asupra mediului și sănătății. Producătorii (și, prin asimilare, importatorii), pentru prima oară, vor avea ținte individuale de colectare și reciclare, calculate ca un procent din cantitățile de echipamente electrice și electronice puse pe piață în ultimii doi ani. Organizațiile colective vor avea de îndeplinit țintele cumulative ale producătorilor de la care au preluat responsabilitatea și sînt obligate să asigure provizioane pentru acoperirea cheltuielilor necesare gestionării DEEE provenite din echipamentele producătorilor ieșiți de pe piață, astfel încît deșeurile acestora să nu rămînă neadministrate.
Operatorii de colectare și reciclare au obligația să țină evidența DEEE-urilor, atît la intrarea, cît și la ieșirea din instalațiile de reciclare.
În plus, un reciclator are obligația de a se reautoriza, individual, pe fiecare categorie de deșeuri electrice și electronice pentru care deține efectiv capacitatea de reciclare.

Niciun comentariu: