luni, 11 aprilie 2011

În curând...Camerele Agricole locale

Pregătirile pentru desemnarea conducerilor Camerelor Agricole au intrat în linie dreaptă după ce a fost desemnat Comitetul Judeţean care va organiza alegerile.
Etapa următoare este desemnarea candidaţilor pentru fiecare Cameră Agricolă zonală şi stabilirea listelor de susţinători pentru aceştia.
Trebuie menţionat că persoanele care fac parte din Comitetul judeţean nu vor putea participa la alegerile ce vor avea loc în următoarele luni.
La votul pentru desemnarea conducerilor Camerelor Agricole zonale vor participa fermierii care se află în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private.
Acestora li se adaugă membrii asociaţiilor, sindicatelor, patronatelor din agricultură şi domeniile conexe.
Aceasta înseamnă că peste o mie de ţărani milenceni vor fi chemaţi la urne în perioada următoare pentru a stabili conducerile Camerelor Agricole zonale.
Potrivit legislaţiei Colegiul camerei agricole zonale va fi alcătuit din nouă reprezentanţi şi cinci membri supleanţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.
La nivelul fiecărei camere agricole zonale va fi ales un birou permanent format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.
Preşedinţii camerelor agricole zonale vor fi, de drept, membri ai colegiilor camerelor agricole judeţene.
Din rândul acestora se va alege biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene, format din 9 membri, respectiv un preşedinte, patru vicepreşedinţi, un secretar şi trei membri.
Mandatul persoanelor alese la alegerile din acest an va fi de doi ani iar, ulterior, de patru ani. Comitetul Naţional de Iniţiativă va stabili ce localităţi vor fi arondate fiecărei camere agricole zonale.

Atribuţiile Camerelor Agricole zonale

- avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor arondate colegiilor;
- elaborează documentaţiile pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor;
- elaborează documentaţiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere;
- avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier;
- avizează tăierile din plantaţiile din afara fondului forestier;
- certifică calitatea de producător agricol.

Niciun comentariu: