joi, 25 august 2011

Ajutorul de înmormântare!

Ajutorul de înmormântare este oferit în cazul decesului unei persoane asigurate, unui pensionar sau al unui membru de familie care nu are drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului.
Calitatea de asigurat o are orice persoană fizică pentru care angajatorul are obligaţia să reţină şi să plătească o contribuţie individuală de asigurări sociale, sau orice persoană ce achită, în nume propriu, contribuţia individuală de asigurări sociale în conformitate cu normele legii.
"Banii sunt obţinuţi prin depunerea unei simple cereri, însoţită de câteva acte care să facă dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionale pentru organizarea înmormântării", potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Valoarea acestei indemnizaţii este de 2.022 de lei, în cazul asiguratului sau al pensionarului, şi de 1.011 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.
Banii pot fi obţinuţi în 24 de ore, dacă solicitarea este făcută repede, înaintea înmormântării.
Pentru a-l obţine, păstraţi chitanţele!
Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutorul ?
Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor do cumente, care trebuie depuse la casele de pensii sau la angajator:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
b) certificat de deces (original şi copie);
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie). Spre exemplu, chitanţe de la preot sau de la firma de pompe funebre de unde a fost cumpărat sicriul.

Niciun comentariu: