joi, 20 octombrie 2011

Teze la două, trei discipline

Printr-o notă transmisă Inspectoratului Şcolar Judeţean (nr. 57.931/14 octombrie 2011), Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a stabilit lista obiectelor la care elevii din clasele V - XII (XIII), cei de la şcolile de arte şi meserii, precum şi cei aflaţi în anul de completare vor susţine lucrările scrise semestriale.
Astfel, elevii din clasele V - VII dau teze la limba română şi matematică; cei
de-a opta susţin, în plus, o lucrare scrisă la istorie sau geografie. Aceştia
trebuie să opteze în scris la ce doresc să-şi testeze cunoştinţele, alegerea
fiind valabilă pentru ambele semestre. Elevii de gimnaziu de la
clasele/şcolile cu predare într-o limbă a minorităţilor vor susţine lucrare
scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă.
Liceenii, indiferent de filieră (teoretică, vocaţională sau tehnologică) vor da
câte patru lucrări scrise semestriale. Dintre aceste nu lipsesc cele la limba şi
literatura română şi matematică, celelate două fiind stabilite în funcţie de
specializare (discipline socio-umane, limbă modernă, limba latină, fizică,
informatică, biologie, chimie etc.). Elevii de la clasele cu predare bilingvă
sau cu predare intensivă a unei limbi străine, vor da teză şi la respectiva
limbă modernă. Liceenii care învaţă în clase cu predare în limba maternă
susţin lucrare scrisă şi la limba şi literatura maternă.
Elevii de liceu de la filiera tehnologică şi cei ai şcolilor de arte şi meserii
(clasa a X-a) susţin, îndiferent se specializare, câte trei teze semestriale:
limba şi literatura română, matematică (comune) şi biologie/ fizică/ economie/ chimie (în funcţie de specializare/profil).
În anul de completare (clasa a XI-a, seral), pe care trebuie să-l urmeze elevii de SAM pentru a se putea reînscrie la un liceu, se dau teze la limba şi literatura română şi matematică.
Cât priveşte şcolile de maiştri şi şcolile postliceale, structura modulară a
curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare
finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică, plus conţinuturi
interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.
Oficialii MECTS au mai decis ca tezele de pe semestrul I să fie programate cel mai târziu pe 30 noiembrie, iar tezele de pe semestrul al II-lea să fie susţinute cel mai târziu pe 25 mai 2012. Ca o precizare suplimentară, în semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor susţine până la data de 18 mai 2012, iar la clasele terminale de liceu - până la data de 27 aprilie 2012.

Niciun comentariu: