vineri, 18 noiembrie 2011

Au venit banii!

Pânã la finele lunii, cele 66 de primãrii vor face plata cãtre peste 2.000 de recenzori, care au participat la Recensãmântul Generale al Populatiei si Locuintelor, în perioada 20-30 octombrie a.c.
Bugetul alocat recensamântului populatiei si al locuintelor în judetul nostru este de 1.553.000 RON (peste 17 miliarde lei vechi).
Conform articolului 3 din contractul semnat de cãtre toti recenzorii, plãtitorul, în spetã Institutia Prefectului Judetului Botoșani , va face plata prin intermediul unitãtilor administrativ-teritoriale dupã confirmarea scrisã a Directiei Judetene de Statisticã, cã a receptionat cantitativ si calitativ datele colectate, actiune ce va fi definitivatã pe 25 noiembrie.
Ca urmare, plata celor 15 recenzori milenceni se va face la sfârsitul lunii noiembrie, primarii fiind programați în tranșe la trezorerii, în vederea ridicãrii sumelor.

Niciun comentariu: