joi, 24 noiembrie 2011

Școlarizarea la domiciliu

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a elaborat, în premieră, o metodologie referitoare la şcolarizarea elevilor la domiciliu cu ajutorul unor cadre didactice plătite de şcoli.
Mai mult, grupe/ clase de studiu vor putea fi constituite inclusiv în clinicile pediatrice sau pentru boli cronice în care sunt internaţi, pentru cel puţin patru săptămâni, elevii.
De prevederile acestei motodologii, care a intrat în vigoare acum câteva zile (odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial) vor putea beneficia elevii nedeplasabili, cei care suferă de boli cronice, precum şi cei aflaţi în convalescenţă prelungită ca urmare a unor boli sau intervenţii chrurgicale.
Pentru ca un copil să poată studia la domiciliu, în baza unui certificat de orientare şcolară (care implică şi un plan educaţional personalizat), părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună o solicitare la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională - însoţită de acte medicale doveditoare.
Dacă solicitarea se dovedeşte întemeiată, copilul va fi "meditat" la domiciliu de profesori pentru învăţământul primar/ învăţător/ profesori de gimnaziu sau liceu, după caz, de la cea mai apropiată unitate şcolară.
Cadrele didactice vor fi plătite pentru activitatea depusă de unitatea de învăţământ unde activează.
Copiii din ciclul primar vor face câte patru ore pe săptămână (o oră de predare/ evaluare având 45 de minute), iar cei de gimnaziu sau de liceu - câte şase ore pe săptămână (a câte 50 de minute).
În funcţie de anul de studiu, elevul va face matematică, limba şi literatura română, o limbă străină, istorie, geografie şi discipline de specialitate.

Niciun comentariu: