vineri, 30 decembrie 2011

Ajutoarele ...cresc la 2.117!

Ajutorul de deces, plătit în cazul decesului pensionarilor, salariaţilor ori şomerilor începând cu data de 1 ianuarie 2012 va fi de 2.117 lei.
Noul cuantum a fost stabilit prin Legea 294/2011, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, şi se va achita pentru decesele survenite după ora 24 a zilei de 31 decembrie 2011.
Pentru decesele survenite până la finele acestui an, ajutoarul de deces ce va fi achitat (chair dacă cererile de plată sunt depuse în ianuarie 2012) va fi de 2.022 de lei.
Pe de altă parte, potrivit legii, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces şi în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului (soţul; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi). În cazul acestora, cuantumul ajutorului de deces stabilit pentru anul 2012 este de 1.059 de lei (faţă de 1.011 lei în momentul de faţă).
Pentru a beneficia de ajutor de deces, solicitantul trebuie să depună la Casa de Pensii, la angajator ori la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după caz, următoarele documente: o cerere; certificatul de deces în original şi copie; actul de identitate al solicitantului în original şi copie; acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator - în original şi copie; acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces.

Niciun comentariu: