marți, 13 decembrie 2011

Părinţii şi cadrele didactice ar putea fi amendaţi

Cadrele didactice care aplică tratamente degradante minorului ar putea fi amendate cu sume până în 2.500 de lei, iar în cazul părinţilor sancţiunea poate ajunge până la 1.000 de lei, măsura fiind prevăzută în proiectul de lege privind modificarea Legii 272/2004.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a organizat, ieri, o dezbatere publică a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Proiectul de act normativ propune introducerea de sancţiuni pentru părinţii care îşi trimit copiii la cerşit, pentru cadrele didactice care aplică pedepse corporale elevilor, dar şi pentru autorităţile care nu-şi respectă atribuţiile stabilite prin lege.
În nota de fundamentare care însoţeşte documentul se precizează că sunt introduse, în acelaşi timp, sancţiuni pentru părinţi, cadre didactice sau autorităţi ale administraţiei publice locale, în situaţiile în care aceştia nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile sau responsabilităţile ce le revin în ceea ce priveşte asigurarea creşterii şi îngrijirii adecvate a copiilor sau luarea măsurilor de protecţie specială necesare.
Cuantumurile amenzilor vor fi stabilite în funcţie de "greutatea" fiecărei atribuţii şi, potrivit reprezentantului MMFPS, ţin cont şi de contextul economic actual.
Astfel, sancţiunile pentru părinţi vor fi cele mai mici, până în 1.000 de lei, la fel şi sancţiunile pentru serviciile publice de asistenţă socială. Ea a precizat că acestea sunt valorile maxime.
La cadrele didactice, sancţiunea maximă poate fi până la 2.500 de lei.
Concret, sancţionarea părinţilor poate fi propusă în cazul în care aceştia îi folosesc pe copii la cerşit, iar pentru cadrele didactice, în situaţia aplicării de tratamente umilitoare sau degradante. În cazul serviciilor publice de asistenţă socială, sancţiunile pot fi propuse pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, iar la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în cazul neîndeplinirii atribuţiei referitoare la verificarea şi soluţionarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi orice alte forme de violenţă asupra copilului.
Proiectul de act normativ privind modificarea Legii 272/2004 face parte din pachetul de legi subsecvente Legii asistenţei sociale.

Niciun comentariu: