vineri, 2 decembrie 2011

Rentele viagere agricole...mai târziu!

Cei peste 50 de vârstnici milenceni care şi-au vândut ori arendat terenurile situate în extravilanul localităţilor, devenind astfel rentieri ai satatului român, îşi vor primi, începând din 2012, cu mare întârziere banii cuveniţi.
Şi asta deoarece Guvernul a decis miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă, ca termenul limită pentru achitarea rentelor viagere agricole să fie prorogat de la 31 august la 30 noiembrie a anului viitor celui pentru care se cuvin banii.
Altfel spus, rentele viagere agricole vor fi achitate cu întârziere de aproape un an!
Pentru a primi rentele viagere agricole (echivalentul a 100 de euro/hectar în cazul înstrăinării terenurilor, respectiv echivalentul a 50 de euro/hectar în cazul arendării terenurilor), cei în cauză sunt obligaţi să se prezinte la Centrul Judeţean Botoșani al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu carnetul de rentier agricol, în original, şi o copie a actului de identitate.
În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care se vor prezenta la Centrul Judeţean APIA cu următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces; certificatul de moştenitor; actul de identitate al moştenitorului; împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori); document emis de o bancă comercială din care să reiasă contul bancar deschis pe numele solicitantului.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a preluat, începând cu 1 februarie 2011, activitatea desfăşurată de Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, iar centrele judeţene APIA au preluat activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă.

Niciun comentariu: