miercuri, 7 decembrie 2011

Sumă fixă la coplată

Ministerul Sănătăţii intenţionează de stabilească o sumă fixă pînă la care se percepe coplata, pentru a evita inechităţile faţă de cei care au venituri mari şi care oricum plătesc sume importante la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).
Tichetele vor fi păstrate la pacient pînă cînd este atinsă suma fixă stabilită drept plafon de către MS, prin normele de aplicare a legii.
Potrivit Legii 220, publicată în 30 noiembrie în Monitorul Oficial, coplata reprezintă contribuţia pe care asiguratul la sistemul de sănătate trebuie să o plătească suplimentar faţă de cea decontată din fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate. Suma ce va fi percepută ca şi coplată se va calcula procentual din valoarea serviciilor medicale prevăzute în contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale. Aceasta nu va putea însă depăşi a douăsprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate de fiecare asigurat. După atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se încaseaza coplata sunt acordate fără coplată, potrivit legii.
Executivul propunea în noiembrie 2010, cînd a fost adoptat proiectul, ca suma maximă reprezentînd coplata asiguratului într-un an calendaristic să nu depăşească 600 de lei, iar peste această sumă, consultaţiile, analizele şi spitalizările să fie gratuite. De la coplată vor fi scutiţi copiii pînă la vîrsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sînt elevi, absolvenţi de liceu, pînă la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă. De asemenea, vor fi scutiţi de la coplată bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, precum şi pensionarii cu venituri numai din pensii de pînă la 740 de lei pe lună.

Niciun comentariu: