luni, 23 ianuarie 2012

Cum arată toleranța?

La clasa a VI- A s-a continuat, astăzi, luni 23 ianuarie, activităţile din Proiectul educaţional „Cum arată toleranța?”.

Proiectul se va derula pe durata întregului an şcolar; el reuneşte activităţi variate, o parte din acestea derulându-se în parteneriat cu Biblioteca comunală și clasa a VI-a B. Elevii claselor a șasea au participat cu interes la activitatea proiectului, reuşind astfel să înţeleagă că a fi tolerant este una din calităţile unui cetăţean European. Proiectul şcolar educaţional „Cum arată toleranța?” va continua cu alte activităţi în săptămânile următoare: evenimente sportive în competiţie cu Școala Codreni, coordonatori fiind prof. Constantin Mădularu şi prof. Ciprian Mitoceanu, dar şi activităţi literare, culturale, de artă plastică. Proiectul va avea ca finalitate promovarea unei concepţii sănătoase privind respectul, cooperarea, înţelegerea, respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, respectarea unor decizii, prin adoptarea de către elevii şcolii a unor comportamente pozitive care să le permită reintegrarea în societate mult mai uşor.

Niciun comentariu: