marți, 27 martie 2012

Concursul, organizat pe centre

Pentru organizarea examenului de Titularizare din acest an se vor înfiinţa 6 centre de concurs.
Acestea vor fi stabilite până vineri, cel târziu.
Este pentru prima dată când examenul de Titularizare nu se desfăşoară la nivel județean, ci pe centre şcolare, în baza solicitărilor venite din partea directorilor unităţilor de învăţământ.
La propunerea directorilor, Consiliul de Administrație al unităţii de învățământ hotărăște, până la data de 30 martie, dacă organizează concursul independent, în consorțiu școlar sau asociere școlară cu altă unitate de învățământ.
Situaţia trebuie transmisă Inspectoratului Școlar.
A organiza astfel de centre, este binevenit mai ales în mediul rural, unde numărul profesorilor pe discipline este mic și prin aceste asocieri găsești profesorii calificați, cu experiență, care pot elabora subiecte, iar aceste centre sunt în beneficul acestui examen.
Pentru buna organizare și desfășurare a examenului de Titularizare la nivelul unităților școlare, fiecare școală din asociație îşi va pune la dispoziție logistica de care dispune și resursa umană.
Se vor stabili centrul de examen din fiecare grup în urma consultărilor cu directorii unităților școlare asociate.
Lista reactualizată cu locurile vacante pentru concurs, centrele de concurs și graficul de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice vor fi publicate pe 30 martie.
În perioada 2 – 12 aprilie se vor depune cereri de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor vacante, la secretariatele școlilor care organizează concurs.

Niciun comentariu: